Aydınlatma çalışma mahallerinin yanı sıra işletme içerisindeki tüm yürüme ve geçiş yollarında takip edilmesi gereken bir parametredir. İş yerlerindeki yaralanmaların bir kısmı yetersiz aydınlatmalardan kaynaklı iş kazalarından oluşmaktadır. Risk analizleri ve durum tespitlerinde işletme sahasının bütünü için değerlendirilmesi ve gerekli iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-1 (İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Uygulanacak Asgari Sağlık Ve Güvenlik Şartları) içerisinde aydınlatma konusu ayrı bir başlık olarak değerlendirilmiş, ölçümlerin yapılması ve TS EN 12464-1: 2013;  TS EN 12464-1.2011: 2012 standartlarına uyulması konusunun altı çizilmiştir.