PARATONER

Yıldırım düşmelerini engelleyen topraklama sistemleridir. Normal elektrik tesisatında bulunan topraklama sisteminin çok daha büyük ve gelişmiş hali ile paratoner oluşturulmuştur. Mantık olarak ikisi de aynı işlevi yerine getirmektedir.

PARATONER TESİSATI ÖLÇÜMÜ

Paratoner ölçümü ve muayene hizmeti kapsamında paratoner tesisatı topraklama direnç değerleri ölçümü yapılarak, paratoner tesisatı etkinliği değerlendirilmesi işlemidir.

  • Paratoner tesisatı topraklama ölçümünde dikkat edilen hususlar;
  • Topraklamanın düzgün bir şekilde yapılıp yapılmadığı
  • Kaynak bağlantı noktalarının sağlamlığı
  • Paratonerin yalıtkan ve iletkenlerde herhangi bir kırılma ya da arızanın olup olmadığı
  • Paratoner başlığı ve direk

Ülkemizde hali hazırda yürürlükte bulunan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” gereğince işletmelerde kurulu olan Paratoner tesisatı topraklama ölçümlerinin konusunda uzman olan personeller tarafından yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Paratoner tesisatı topraklama ölçümleri yılda en az 1 (bir) kez yapılmalıdır.