Mimari projesi , Elektrik projesi , Mekanik Tesisat projesi ve Statik projeler bir yapının oluşması için olmazsa olmaz olan projelerdir. Bir yapının oluşturulmasında uygulama aşamasına geçmeden önce tüm bu projeler hazırlanıp belediyelerce onaylanması şartı kanunen zaruridir. Bu noktada mimari, elektrik, mekanik-tesisat ve statik projelerinin paket halinde tasarlanıp, belediyelerce onaylanıp ruhsat alana kadar olan aşamalarının takibi de sunduğumuz hizmetlerimiz dâhilindedir.